Timer

Serious Gaming

Een Serious Game over de impact van Digitale Transformatie.

Digitale Transformatie is een enorme container. Vaak wordt het nadrukkelijk gekoppeld aan techniek en wordt het onderwerp neergelegd bij de ICT-afdeling. In dit spel benadrukken we het samenspel van meerdere ontwikkelmogelijkheden. We hopen dat door dit spel te spelen de opbrengst van ontwikkelsporen en randvoorwaarden duidelijker worden. Veel plezier!

Het Spel

Het dilemma van de Wethouder

De wethouder krijgt iedere ronde een precaire en belangrijke keuze voorgelegd. De Wethouder (WH) bespreekt dit over een kwartier in de collegevergadering en zal aan de ambtelijke organisatie vragen om een advies.

 

Wat is het leerdoel van het spel?

Door het spelen van de game kom je erachter dat digitalisering meer vraagt van een ambtelijke organisatie dan technologie alleen. En ook wat dat oplevert. In dit spel werk je hard om de wethouder een goede afweging te laten maken. Eén die gebaseerd is op feiten en groot draagvlak kent bij jullie inwoners

 

Wat staat er op het spel?

Lukt het jullie om binnen de speeltijd van 10 minuten de juiste keuze te adviseren op basis van de data? Dan levert dat de samenleving €10.000 op. Een foute keuze kost €10000. Maar let op! Het is zaak verstandig om te gaan met dit budget. Er is namelijk een INVERDIENEFFECT

 

Ontwikkelbudget kwaliteitsverbetering

De gemeenteraad heeft een ontwikkelbudget van €25.000 beschikbaar gesteld om aanpassingen aan de ambtelijke organisatie te doen zodat de kwaliteit van advisering en besluitvorming verbetert. Het budget is de verantwoordelijkheid van de Gemeentesecretaris! Door  gebruik te maken van de webshop kan de GS de organisatie ontwikkelenHelpen de teams hem met de juiste adviezen? 

 

INVERDIENEFFECT

Lukt jullie het om De Wethouder te adviseren binnen 5 minuten speeltijd dan is er sprake van een inverdieneffect en mag je een bedrag ter grote het restant van het ontwikkelbudget aan de 'winst' toevoegen.

 

De Ambtelijke lijnorganisatie

Het is een traditionele hiërarchisch opgebouwde organisatie. Er wordt via de lijn gewerkt en dus met duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden. Er wordt dus ook strikt via de lijn gecommuniceerd en informatie gedeeld.

  

Spelronden

Er zijn in totaal 3 ronden. De eerste zoals het nu is. De tweede waarin verbeterkeuzes gemaakt kunnen worden en eventueel een derde om nog verdere aanpassingen te doen.