Met de nieuwe participatieprocessen een instrument kan in korte tijd informatie en input verkregen worden uit de samenleving. Dus jullie hebben een korte survey verspreid. Nu snel kijken naar de uitkomsten hieronder


Download
Uitkomsten Survey Wethouders Dilemma
De gemeente kent twee locaties waar de aanleg van een nieuwe weg belangrijk is voor de leefbaarheid van onze gemeente. Als gemeente hebben we slechts budget voor 1 van deze locaties. Om een goed beeld te krijgen, vragen wij u wat u als inwoner belangrijk vind. In dit geval heeft onderzoek uitgewezen dat een nieuwe weg bij kan dragen aan:
1. minder verkeersslachtoffers; of:
2. minder file
3. minder drukte op de weg (minder verkeer)
Burgerparticipatie uitkomsten.pdf
Adobe Acrobat document 61.3 KB