Dilemma ronde 2

Niet verwonderlijk misschien, maar hopelijk heeft de Gemeentesecretaris aan de digitale transformatie van de ambtelijke organisatie gewerkt. Opnieuw een dilemma:

 

Al sinds jaar en dag kent de gemeente twee locaties waar de aanleg van een nieuwe weg belangrijk is voor de leefbaarheid van onze gemeente. Als gemeente hebben we slechts budget voor 1 van deze locaties. Er zijn meerdere belangen in het spel

1. minder verkeersslachtoffers; of:

2. minder file; of:

3. minder drukte op en in de omliggende wegen en buurten (minder verkeer)

De twee locaties zijn:

  1. De weg naar de lagere school
  2. De weg naar de sportverenigingen

Welke stel jij als Wethouder voor?