Organogram

De organisatie van Digidam zijn hiërarchisch ingedeeld. Dat wil zeggen dat er sprake is van een duidelijke structuur. Die structuur zorgt voor een duidelijke 'lijnorganisatie' en afbakening van taken en verantwoordelijkheden. De Teams en rollen in deze game zijn oranje.. De spelers zijn verdeeld over de rollen. In de menubalk bovenin vind je je teampagina. Ook de gemeentesecretaris en wethouder hebben hun eigen pagina's. Zorg dat je opdrachten vanuit de lijnorganisatie goed opvolgt en desnoods extra vragen stelt.

 

BELANGRIJK: communicatie verloopt dus altijd via de lijn in het organogram! Gebruik daarvoor je email of iets anders.

 

Instructies van de spelleiding komen via de teamchat. Tussen teams en de lijn communiceer je NIET via de chat, maar mag je verder alles gebruiken. telefoon sms whatsapp etc. Zodra de gemeentesecretaris er klaar voor is starten we de tijd. Jullie hebben 10 minuten


B&W: De Wethouder

De wethouder staat vaak voor stevige dilemma's. De afweging die de wethouder maakt moet uiteraard wel gefundeerd uitgelegd kunnen worden aan de samenleving.In deze simulatie krijgt de wethouder een belangrijke keuzes voorgelegd . Tijdens de collegevergadering wordt de ambtelijke organisatie vragen om een advies gevraagd. De gemeentesecretaris zet deze opgave uit bij de Afdeling Dilemma's.

 


De Gemeentesecretaris

 

De ontwikkelopgave

De gemeentesecretaris heeft de verantwoordelijke taak om het bestuur een kwalitatieve ondersteuning te bieden vanuit de ambtelijke organisatie. 

Daarbij hoort ook kosten afwegen tegen resultaat. Iedere aanpassing aan de manier waarop de ambtelijke organisatie beter kan werken kost €500. Hij heeft de keuze om aanpassingen te doen op 4 dragers van digitale transformatie. We noemen ze de DRAAIKNOPPPEN

Ontwikkelbudget

De gemeente heeft een ontwikkelbudget van €5000 om aanpassingen aan de organisatiete doen zodat de kwaliteit van besluitvorming verbetert en grote uitdagingen (Dilemma's) aan te pakken.

Teamoverleg

Ook het houden van een breed teamoverleg is iets wat de GS in kan zetten. Iedereen in de organisatie neemt dan deel aan een plenair overleg van 1 minuut en kost €500 per teamoverleg uit het ontwikkelbudget


Afdeling Dilemma's

Zij verzamelen en bundelen informatie met inhoudelijke context rondom de opgehaalde data. Met deze bundels kan Team beleid aan de gang.

Bestuurs advies

Zij adviseren gemotiveerd de bestuurder op basis van feiten, data en trends, maar voornamelijk kijken zij naar het maatschappelijk effect en draagvlak

Team Beleid

Zij interpreteren feiten door analyse en maken van data informatie. Die informatie is input voor de keuzes waar het gemeentebestuur voor staatAfdeling I&A

Informatieprofessionals, data-analisten en techneuten verzamelen data uit de diverse databronnen. Soms een hele puzzel! De gevonden data wordt na selectie en ordening doorgegeven aan de Afdeling

Data team

Het datateam is een relatief nieuw team. De aanleiding hiervoor was de nieuwe term 'Digitaal Werken'. Twee voormalige databasebeheerder zijn in dit team geplaatst en verzamelen op verzoek van de andere afdelingen grote hoeveelheden data. Die leveren ze dan aan de betreffende afdeling.